DODÁVAME INOVATÍVNE A ZELENÉ RIEŠENIA PO CELOM SVETE

Spoločnosť BERA B.V. bola založená v Holandsku v roku 2009 s cieľom vyvíjať, vyrábať a dodávať „zelené“ výrobky a systémové riešenia pre záhrady, parky, urbanistické a krajinné projekty. Našou snahou je tvoriť a realizovať projekty, ktorých základným znakom je udržateľnosť. A to ako z pohľadu výroby a taktiež následného použitia. V priebehu prvých piatich rokov od svojho založenia sa spoločnosť BERA B.V. stala špičkou v oblasti riešenia štrkovej stabilizácie. Za jeden z nosných výrobkov – BERA Gravel Fix® Pro získala strieborný Cerifikát Cradle to Cradle. Milióny štvorcových metrov Gravel Fix Pro inštalované v rozličných klimatických podmienkach na všetkých kontinentoch, pomáhajú navráteniu cennej dažďovej vody späť do pôdy a pozitívne tak pôsobí na ekológiu celej planéty.

Spoločným znakom všetkých výrobkov z rodiny BERA je životnosť a špičková kvalita. Tento záväzok a trvalé strategické smerovanie založené na porozumení potrieb našich zákazníkov nám umožňuje budovať dlhodobé partnerstvo s profesionálmi vo viac ako štyridsiatich krajinách sveta. Náš výrobný závod je certifikovaný podľa štandardu kvality ISO 9001. Viac ako 65% našich zamestnancov tvoria ľudia so zdravotným postihnutím či hendikepom. Našou snahou je takto znevýhodnených kolegov plne integrovať do štandardných procesov, bez ohľadu na to aký je ich hendikep a akú pozíciu zastávajú. Naše pôsobenie v strednej Európe zaisťuje krátke dodacie vzdialenosti do ktoréhokoľvek miesta na kontinente a minimalizuje tak uhlíkovú stopu našou činnosťou.

Vďaka historickým koreňom spoločnosti a bohatému know-how v terénnych a architektonických odboroch, spoločnosť BERA postupne rozšírila svoj program niekoľkými „zelenými“ riešeniami pre profesionálnych záhradných architektov a dodávateľov.

Na základe hlbokých znalostí v oblasti krajinnej tvorby a architektúry, pokračuje spoločnosť BERA vo vývoji nových „zelených“ výrobkov a riešení pre profesionálnych architektov a partnerov a rovnako tak postupne rozširuje paletu výrobkov pre „hobby“ predajne. V tomto segmente sa postupne stala popredným dodávateľom systémov stabilizácie vrátane širokého príslušenstva. Táto webová stránka Vám poskytne krátke predstavenie našej spoločnosti, jej hodnôt a produktov.

Vítame Vás v našom tíme BERA®!

Rob J. Addink
MANAGING DIRECTOR