Víta Vás BERA®

Inovatívne zelené riešenia pre vašu záhradu

Spoločnosť BERA B.V. bola založená v Holandsku v roku 2009 s cieľom vyvíjať, vyrábať a dodávať „zelené“ výrobky a systémové riešenia pre záhrady, parky, urbanistické a krajinné projekty. Našou snahou je tvoriť a realizovať projekty, ktorých základným znakom je udržateľnosť. A to ako z pohľadu výroby a následného
použitia. V priebehu prvých piatich rokov od svojho založenia sa spoločnosť BERA B.V. stala špičkou v oblasti riešenia štrkovej stabilizácie. Za jeden z nosných výrobkov – BERA Gravel Fix® Pro získala strieborný Cerifikát Cradle to Cradle. Milióny štvorcových metrov Gravel Fix Pro inštalované v rozličných klimatických podmienkach
na všetkých kontinentoch, pomáhajú navráteniu cennej dažďovej vody späť do pôdy a pozitívne tak pôsobí na ekológiu celej planéty.

O NÁS

Moderné terénne úpravy

Záhrady a parky boli od dávna vytvárané tak, aby vytvárali priestor na prechádzku a relaxáciu. V 21. storočí však zelené plochy plnia aj dôležitú funkciu ochrany životného prostredia, najmä v mestských oblastiach. To si vyžaduje nielen inovatívne výrobky, ktoré napr. pomáhajú s vodným hospodárstvom ale samotné tieto stavebné materiály musia byť skôr vyrobené ekologicky a musia byť recyklovateľné.

Ekologická udržateľnosť a sociálna zodpovednosť

BERA prikladá veľký význam skutočnosti, že pri výrobe našich výrobkov sa používajú obnoviteľné zdroje energie a recyklované alebo recyklovateľné suroviny. Sme veľmi hrdí na to, že sme v tejto súvislosti už vyhrali ceny a že naša štrková rohož BERA Gravel Fix® Pro v bielej farbe je jediný systém stabilizácie štrku na svete, ktorý dokáže svoju špeciálnu ekologickú kompatibilitu preukázať certifikátom „Cradle-to-Cradle Silver“.

Naše ciele

• Inovatívne výrobky pre záhradníctvo a terénne úpravy
• Riešenia pre vodné hospodárstvo, stabilizáciu povrchu, dizajn zeleného priestoru
• Používanie recyklovaných a recyklovateľných surovín
• Využívanie obnoviteľných zdrojov energie
• Sociálna zodpovednosť

Štrkový stabilizačný systém

Štrkový stabilizačný systém

Štrkový stabilizačný systém

BERA Gravel Fix® Step

Štrkový stabilizačný systém

Systém stabilizácie dlažby

Bezpečnostný systém ihrísk a športovísk

Bezpečnostný systém ihrísk a športovísk

Parkovací terč

Systém obrubníkov

Systém obrubníkov

Systém obrubníkov

Systém obrubníkov

Systém obrubníkov

Systém stabilizácie trávy

Systém stabilizácie trávy

Systém stabilizácie trávy

Systém stabilizácie pôdy a výbehov

Systém hospodárenia s dažďovou vodou

Urbanscape terénne riešenia

Terasový systém

Terasový systém